TALIANSKY JAZYK – je európsky jazyk, ktorým sa hovorí prevažne v Taliansku. Keďže patrí medzi románske jazyky spolu s rumunčinou, španielčinou, portugalčinou, francúzštinou atď. znalosť ktoréhokoľvek z týchto jazykov napomáha k rýchlejšiemu zvládnutiu taliančiny. Radí sa medzi ľahšie naučiteľné jazyky sveta. Je to jazyk umenia, hudby, literatúry a je taktiež úžasnou bránou do sveta talianskej kultúry.

SÚKROMNÉ HODINY

Výuka talianskeho jazyka prebieha online cez zoom alebo facebook. Študent si môže podľa svojich predstáv zvoliť dĺžku hodiny (45, 60, 90, 120 minút), frekvenciu výučby a termín. S vyučujúcim sa dohaduje vždy iba 1 nasledujúca hodiny. Hodiny je možné ľubovoľne presúvať a rušiť bez poplatku. Je však potrebné ma vopred informovať.

Hodiny sú zamerané na komplexné zvládnutie gramatiky a schopnosť vedieť sa dohovoriť v bežných situáciách s rodenými hovoriacimi. Jazyk, ktorý vyučujem je spisovná taliančina. Nezameriavam sa na dialekty.

Zameriavam sa na úrovne A0 – B1. Podľa požiadaviek študenta je možné hodiny úrovne B1 viesť v taliančine.

Hodiny je možné viesť aj v anglickom a chorvátskom jazyku (cena dohodou).

CENA: 15 eur/ 400 Kč/ 60 minút (pri iných dĺžkach hodín alikvótna čiastka)

UČEBNICA: Je možné si ju zakúpiť TU

INFO: mk.paula.belucci@gmail.com

ODPORÚČAM: Pre ďalšie vzdelávanie prosím navštívte sekciu Prednášky, kde nájdete množstvo zaujímavých prednášok k Taliansku.

JA a TALIANČINA:

Taliančine sa venujem od roku 1997, kedy som sa ju ako dieťa začala učiť na jazykovom kurze. Následne som pokračovala ako samouk a v dospelosti ma vyučovali rodení hovoriaci, vďaka ktorým som získala úroveň B2. Moje ďalšie kroky smerovali na univerzitu, kde som tento jazyk vyštudovala a získala štátnu skúšku. V budúcnosti plánujem svoje vzdelanie ešte doplniť o certifikát CILS – úroveň C2. Mojou výhodou je aj možnosť prepojenia taliančiny s latinčinou. Teda na hodinách sa venujem aj vývinu talianskeho jazyka a dejinám od počiatkov starovekého Ríma až po súčasnosť.