TALIANSKY JAZYK – je európsky jazyk, ktorým sa hovorí prevažne v Taliansku. Keďže patrí medzi románske jazyky spolu s rumunčinou, španielčinou, portugalčinou, francúzštinou atď. znalosť ktoréhokoľvek z týchto jazykov napomáha k rýchlejšiemu zvládnutiu taliančiny. Radí sa medzi ľahšie naučiteľné jazyky sveta. Je to jazyk umenia, hudby, literatúry a je taktiež úžasnou bránou do sveta talianskej kultúry.