OSTATNÉ JAZYKY

Moje znalosti okrem vyššie uevedených jazykov zahŕňajú ešte aj iné jazyky, ktoré však nevyučujem . Ku každému z uvedených jazykov však robím jednorazovú prednášku „Úvod do štúdia jazyka“, ktorá je všeobecným teoretickým úvodom k jazyku. Študent sa po jej absolvovaní oboznámi s komplexnou gramatikou, dejinami jazyka, osvojí si základné frázy príp. písmo. Je teda vhodná pre tých, čo nie sú ešte úplne rozhodnutí, aký jazyk by chceli študovať a chcú si urobiť prehľad.

CENA: 20 eur / 90 minút

PONUKA JAZYKOV (Úvod do štúdia jazykov): maďarčina, rumunčina, bulharčina, novogréčtina, turečtina, srbčina, slovinčina, španielčina, starogréčtina.