LATINSKÝ JAZYK – je mŕtvy jazyk, ktorý je základom takmer všetkých európskych jazykov. V súčasnosti sa využíva iba v špecifickej odbornej terminológii. Znalosť latinčiny je optimálnym základom pri štúdiu románskych jazykov a je veľmi nápomocná aj pri štúdiu iných európskych jazykov. Tento jazyk otvára brány, ktoré boli doposiaľ nepoznané.

SÚKROMNÉ HODINY

Výuka latinského jazyka prebieha online cez zoom alebo facebook. Študent si môže podľa svojich predstáv zvoliť dĺžku hodiny (45, 60, 90, 120 minút), frekvenciu výučby a termín. S vyučujúcim sa dohaduje vždy iba 1 nasledujúca hodiny. Hodiny je možné ľubovoľne presúvať a rušiť bez poplatku. Je však potrebné ma vopred informovať.

Hodiny latinského jazyka sú určené pre budúcich klasických filológov, archivárov, archeológov, historikov, právnikov, teológov, lekárov a veterinárov nevynímajúc skupinu nadšencov a záujemcov o latinský jazyk bez akademického pozadia.

Hodiny sú zamerané na komplexné zvládnutie slovnej zásoby, gramatiky a schopnosť vedieť samostatne pracovať s textami v klasickej latinčine bez ohľadu na úroveň. Po zvládnutí morfológie študent môže pokračovať v hodinách, na ktorých sa venujeme čítaniu originálnych textov a ich prekladu. Študent môže nadobudnúť praxou až prekladateľskú úroveň.

Okrem všeobecnej latinčiny sa venujem aj medicínskej a okrajovo právnickej latinčine. Študenti sa teda pripravia na bezproblémové zvládnutie latinskej slovnej zásoby a základnej gramatiky.

CENA: 17 eur/ 550 Kč/ 60 minút (pri iných dĺžkach hodín alikvótna čiastka)

UČEBNICA: Je možné si ju zakúpiť TU

INFO: mk.paula.belucci@gmail.com

ODPORÚČAM: Pre ďalšie vzdelávanie prosím navštívte sekciu Prednášky, kde nájdete množstvo zaujímavých prednášok k starovekému svetu.

JA a LATINČINA:

Latinský jazyk som si vybrala ako študijný odbor na vysokej škole spolu so starogréčtinou ako dôsledok môjho celoživotného záujmu o prostredie Stredomoria, jeho históriu a jazyky. Počas vysokoškolského štúdia som nadobudla okrem vedomostí aj potrebnú prekladateľskú prax, ktorá je nevyhnutná pre výuku. Mojím cieľom do budúcna je sprostredkovať tento jazyk všetkým tým, ktorí oň majú záujem.