LATINSKÝ JAZYK – je mŕtvy jazyk, ktorý je základom takmer všetkých európskych jazykov. V súčasnosti sa využíva iba v špecifickej odbornej terminológii. Znalosť latinčiny je optimálnym základom pri štúdiu románskych jazykov a je veľmi nápomocná aj pri štúdiu iných európskych jazykov. Tento jazyk otvára brány, ktoré boli doposiaľ nepoznané.