CHORVÁTSKY JAZYK – je európsky jazyk, ktorým sa hovorí v Chorvátsku a republikách bývalej Juhoslávie. Tým, že sa jedná o slovanský jazyk, je predpoklad, že ho študent zvládne rýchlejšie ako iné neslovanské jazyky. Výhodou znalosti chorvátčiny je, že študent takmer rovnako dobre ovláda aj srbčinu, čiernohorčinu a bosniančinu. Znalosť chorvátčiny napomáha aj k dohovoreniu sa a lepšiemu porozumeniu slovinského jazyka.